Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica si Codul de procedura disciplinara

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și a Codului de procedură disciplinară
În temeiul dispoziţiilor art. 27 lit. a) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România,
Convenţia naţională a Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:
Art. 1. – (1) Se aprobă Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, potrivit anexei nr. 1 și Codul de procedură disciplinară, denumite în continuare coduri, potrivit anexei nr. 2.

(2) De la data intrării în vigoare a codurilor, acestea reprezintă normele deontologice și procedurile de aplicare ale răspunderii disciplinare a psihologilor cu drept de liberă practică înscriși în Colegiului Psihologilor din România.
Art. 2.– (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării acesteia în şedinţa Convenţiei Naţionale.
(2) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Colegiului Psihologilor din România
Prof. univ. dr. Mihai Aniţei
Bucureşti, 1 noiembrie 2013, Nr. 4.
ANEXA nr. 1
la Hotărârea Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România
nr. 4 din data de 1 noiembrie 2013
CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIEI DE PSIHOLOGCU DREPT DE LIBERĂ PRACTICĂ
CUPRINS
Preambul
Capitolul I Explicația unor termeni
Capitolul II Misiunea psihologului. Scopul si rolul profesiei de psiholog
Capitolul III Natura și obiectivele codului deontologic
Capitolul IV Aplicarea codului deontologic
Capitolul V Principiile fundamentale în exercitarea profesiei de psiholog
Capitolul VI Răspunderea disciplinară
Capitolul VII Dispoziții finale
Anexa Abaterile disciplinare