Codul deontologic al profesiei de psiholog - Abateri privind conflictul de interese

ANEXĂ la Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
ABATERI DISCIPLINARE

Secţiunea a VI-a
Abateri privind conflictul de interese
Art. 10. - (1) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care furnizează concomitent aceleaşi servicii psihologice către acelaşi beneficiar, persoană fizică sau juridică, atât prin intermediul unei forme independente de exercitare a profesiei, cât şi prin intermediul calităţii sale de salariat/funcţionar public.

(2) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care prestează serviciile psihologice către soţ/soţie, respectiv, către o persoană cu care se află într-o relaţie de rudenie, până la gradul al IV – lea inclusiv.
(3) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care utilizează în mod direct sau indirect datele sau informaţiile obţinute în cadrul intervenţiei psihologice în vederea utilizării acestora în calitate de martor într-un proces penal, civil - inclusiv în cadrul proceselor având ca obiect relaţiile de familie sau de muncă, precum şi într-un proces comercial.
(4) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care cunoscând faptul că se află într-o relaţie de concurență profesională sau economică cu un alt psiholog din aceeaşi localitate, realizează activitatea de control profesional a acestuia. De la prevederile acestui alineat sunt exceptate cazurile controlului disciplinar prealabil, efectuat în vederea realizării unei evidenţe profesionale în teritoriu.