Codul deontologic al profesiei de psiholog - Abateri privind confidenţialitatea actului profesional

ANEXĂ la Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
ABATERI DISCIPLINARE

Secţiunea a VII-a
Abateri privind confidenţialitatea actului profesional
Art. 11. - (1) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care constă în încălcarea dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din lege, precum şi a dispoziţiilor art. 9 din norme, precum şi a altor prevederi obligatorii din actele cu caracter normativ aprobate de către forurile de conducere ale Colegiului. În cazul în care datele şi informaţiile care constituie secretul profesional sunt solicitate de către instanţa de judecată, psihologul poate furniza/divulga secretul profesional, fapta acestuia neconstituind abatere disciplinară.

(2) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care prezintă unei alte persoane data şi locaţia în care urmează să aibă loc prestarea serviciilor psihologice către un beneficiar, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.
(3) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care constă în înregistrarea video şi/sau audio a şedinţei psihologice sau a unei discuţii legate de exercitarea profesiei, respectiv utilizarea ulterioară a acesteia, fără acordul beneficiarului direct al serviciilor psihologice sau a entităţii angajatoare a persoanei cu care se realizează convorbirea, cu excepţia înregistrărilor accidentale.