Codul deontologic al profesiei de psiholog - Abateri privind informarea si obtinerea consimtamantului prealabil

ANEXĂ la Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
ABATERI DISCIPLINARE

Secţiunea a VIII-a
Abateri privind informarea şi obţinerea consimţământului prealabil
Art. 12. - (1) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care constă în neinformarea prealabilă a beneficiarului serviciilor psihologice cu privire la condiţiile, scopul, durata, procedurile şi metodele utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidenţialităţii actului psihologic, precum şi asupra dreptului acestuia de a întrerupe sau de a se retrage oricând din şedinţa psihologică, cu excepţia cazurilor de evaluare/interveţie psihologică de urgenţă.

2) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care nu solicită şi nu obţine consimţământul prealabil scris al beneficiarului serviciilor psihologice cu privire la condiţiile, scopul, durata, procedurile şi metodologia utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidenţialității actului psihologic, precum şi asupra dreptului acestuia de a întrerupe sau de a se retrage oricând din şedința psihologică, cu excepţia cazurilor de evaluare/intervenţie psihologică de urgenţă.
(3) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care nu obţine acordul prealabil al cel puţin unuia dintre reprezentanţii legali ai copilului minor, care urmează să fie evaluat psihologic, cu excepţia cazurilor de urgenţă. De asemenea, costituie abatere disciplinară fapta psihologului de a nu preciza in conţinutul avizului/raportului psihologic emis pentru intervenţiile psihologice realizate în condiţii de urgență a limitelor de utilizare a acestuia.
(4) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care, realizând expertiza psihologică a copilului minor în prezenţa unui singur reprezentant legal, nu menţionează în raportul eliberat imposibilitatea evaluării relaţiei copilului cu celălalt reprezentant legal.