Codul deontologic al profesiei de psiholog - Alte abateri disciplinare si modul de constatare a acestora

ANEXĂ la Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
ABATERI DISCIPLINARE

Secţiunea a IX-a
Alte abateri disciplinare şi modul de constatare a acestora
Art. 13. – (1) În funcţie de gravitatea faptelor sesizate, Comisia de deontologie şi disciplină a Colegiului, pe baza propunerilor comisiilor aplicative şi a avizelor primite, poate constata şi alte abateri disciplinare, potrivit principiilor prevăzute în codul deontologic.

(2) Abaterile disciplinare ce rezultă din încălcarea principiilor codului deontologic sunt de strictă interpretare, sancţiunile se aplică pentru o singură faptă, gradual și numai în raport cu gravitatea faptei sesizate.
(3) În cazul constatării unei abateri disciplinare, sancţiunea este obligatorie, indiferent de nivelul acesteia.
Art. 14. – (1) Abaterile disciplinare constatate de către alte entităţi sau instituţii, care nu au relevanţă potrivit principiilor codului deontologic, nu pot constitui temei pentru constatarea culpei profesionale şi aplicarea de sancţiuni disciplinare pentru psihologi în condiţiile legii.
(2) Nerespectarea de către psihologii sancţionați a termenelor, recomandărilor şi condiţiilor prevăzute în sancţiunile disciplinare comunicate constituie abatere disciplinară şi se sancționează în mod distinct, în conditiile legii.