ANEXA nr. 2 la Hotărârea Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4 data de 1 noiembrie 2013

CODUL DE PROCEDURĂ DISCIPLINARĂ - Partea I

CUPRINS

Preambul

Capitolul I Dispoziții generale

Capitolul II Procedura răspunderii disciplinare

Secțiunea I Etapele procedurii răspunderii disciplinare

Secțiunea a II-a Sancțiunile

Secțiunea a III-a Punerea în aplicare a sancțiunilor

Capitolul III Dispoziții finale și tranzitorii

Preambul

Codul de procedură disciplinară este aprobat pentru aplicarea Legii nr. 213/2004, reprezentând un instrument necesar în procesul de organizare a exercitării profesiei de psiholog în România, pentru asigurarea echilibrului drepturilor și obligațiilor profesionale corelative.

ANEXĂ la Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
ABATERI DISCIPLINARE

Secţiunea a IX-a
Alte abateri disciplinare şi modul de constatare a acestora
Art. 13. – (1) În funcţie de gravitatea faptelor sesizate, Comisia de deontologie şi disciplină a Colegiului, pe baza propunerilor comisiilor aplicative şi a avizelor primite, poate constata şi alte abateri disciplinare, potrivit principiilor prevăzute în codul deontologic.

ANEXĂ la Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
ABATERI DISCIPLINARE

Secţiunea a VIII-a
Abateri privind informarea şi obţinerea consimţământului prealabil
Art. 12. - (1) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care constă în neinformarea prealabilă a beneficiarului serviciilor psihologice cu privire la condiţiile, scopul, durata, procedurile şi metodele utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidenţialităţii actului psihologic, precum şi asupra dreptului acestuia de a întrerupe sau de a se retrage oricând din şedinţa psihologică, cu excepţia cazurilor de evaluare/interveţie psihologică de urgenţă.