ANEXĂ la Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
ABATERI DISCIPLINARE

Secţiunea a VII-a
Abateri privind confidenţialitatea actului profesional
Art. 11. - (1) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care constă în încălcarea dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din lege, precum şi a dispoziţiilor art. 9 din norme, precum şi a altor prevederi obligatorii din actele cu caracter normativ aprobate de către forurile de conducere ale Colegiului. În cazul în care datele şi informaţiile care constituie secretul profesional sunt solicitate de către instanţa de judecată, psihologul poate furniza/divulga secretul profesional, fapta acestuia neconstituind abatere disciplinară.

ANEXĂ la Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
ABATERI DISCIPLINARE

Secţiunea a VI-a
Abateri privind conflictul de interese
Art. 10. - (1) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care furnizează concomitent aceleaşi servicii psihologice către acelaşi beneficiar, persoană fizică sau juridică, atât prin intermediul unei forme independente de exercitare a profesiei, cât şi prin intermediul calităţii sale de salariat/funcţionar public.

ANEXĂ la Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
ABATERI DISCIPLINARE

Secţiunea a V-a
Abateri privind libera concurenţă profesională
Art. 9. - (1) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care nu respectă principiul privind publicitatea personală, în vederea prezentării competenţelor sale profesionale sau a condiţiilor economice de prestare a serviciilor psihologice. În vederea protejării consumatorului, firma profesională standard respectă forma şi modelul indicate potrivit instrucţiunilor Colegiului.