Codul deontologic al profesiei de psiholog - Abateri privind asigurarea demnitatii profesionale si respectului pentru fiinte

ANEXĂ la Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
ABATERI DISCIPLINARE

Secţiunea a IV-a
Abateri privind asigurarea demnitaţii profesionale şi respectului pentru fiinţe
Art. 7. - (1) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care prin activităţi directe sau indirecte discreditează sau subminează, prin orice mijloc, încrederea publică în profesia de psiholog, precum şi în metodele şi tehnicile de evaluare şi asistenţa psihologică avizate de către Colegiu, utilizate de către psihologi.

 

(2) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care prin activitaţi directe sau indirecte discreditează sau subminează, prin orice mijloc, încrederea publică în Colegiu, în membrii forurilor de conducere sau în reprezentantul legal al organizaţiei profesionale.
(3) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care prin activitaţi directe sau indirecte aduce atingere demnităţii profesionale a membrilor Colegiului, precum şi bunului renume al acestora.
(4) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care practică preţuri/onorarii cu o valoare sub necesarul economic de susţinere al activităţii sale profesionale sau care permite intermedierea serviciilor psihologice prestate de către alte entităţi decât furnizorii de servicii psihologice prevazute la art. 43 din norme.
Art. 8. - (1) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care are o atitudine discriminatorie, conform definiţiei principiului, în raport cu beneficiarul serviciilor psihologice.
(2) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care nu manifestă întelegere şi preocupare faţa de beneficiarul serviciilor psihologice, în vederea furnizării tuturor informaţiilor necesare pentru soluţionarea sau ameliorarea problemelor psihologice ale acestuia.
(3) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului, care, neputând furniza serviciile psihologice solicitate de către beneficiar, nu îl informează pe acesta în legatură cu posibilitatea furnizării acestor servicii de către un alt psiholog atestat în condiţiile legii.
(4) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care nu respectă condițiile contractuale privind furnizarea serviciilor psihologice sau nu respectă programul de activitate afişat, cu excepţia cazului fortuit sau a forţei majore.
(5) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care refuză sau condiţionează în mod nejustificat acordarea asistenţei psihologice de urgență persoanei aflate în dificultate/persoanei care reclamă un risc iminent de suicid/de comitere a unei infracţiuni/contravenţii, datorat stării sale psihologice.
(6) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care luând la cunoştinţă în mod direct, nu intervine în vederea stopării unei agresiuni/violenţe fizice sau psihice împotriva unui copil minor sau nu informează de îndată autoritaţile competente în vederea luării tuturor măsurilor care se impun, după caz.
(7) Constituie abatere disciplinară fapta psihologului care luând la cunoştinţă, de comiterii unei infracțiuni/unei agresiuni fizice sau psihice împotriva oamenilor/animalelor nu informează autoritățile competente în vederea luării tuturor măsurilor care se impun.