Cognitiv Comportamentala

      Forma organizată a desfăşurării şedinţelor de psihoterapie cognitiv comportamentală precum şi principiile acesteia ajută la construcţia unei strategiei terapeutice de succes şi avantajează durata terapiei, clientul obţinând efecte benefice în scurt timp.
      Ca tehnici utilizate menţionez:
- adresarea întrebărilor cu caracter provocativ
- abordarea metaforică
- examinarea avantajelor şi dezavantajelor
- transformarea unui eveniment negativ într-un avantaj
- descoperirile dirijate
- identificarea unor alternative şi opţiuni de viaţă
- precizarea sensului termenilor
- imaginarea consecinţelor
- jocul de rol
- tehnici de relaxare
- teme pentru acasă, etc.
      În cartea ,,Ce tip de psihoterapie să alegem?,,(Editura Trei, 2007) este prezentată organizarea şedinţelor de psihoterapie cognitiv comportamentală astfel:
I. Doleanţele persoanei vor fi concretizate-operaţionalizate. Aceste resurse vor facilita diagnosticul şi analiza funcţională a clientului. Ţinând cont de resursele acestuia rezultatele sunt utilizate într-o analiză de ansamblu a doleanţelor propriu zise şi a altor dificultăţi ale clientului.
II. Obiectivele terapeutice vor fi discutate şi stabilite de comun acord cu clientul şi vor fi fixate prin intermediul contractului terapeutic. În această fază a terapiei pot fi folosite şi instrumente de măsură a comportamentelor-problemă.
III. Derularea terapiei se face împreuna cu terapeutul şi prin automonitorizare, autogestionare.
IV. Finalul tratamentului va curpinde o evaluare cantitativă şi calitativă a terapiei şi de asemenea vor fi stabilite şedinţe posttratament pentru evaluarea evoluţiei clientului şi pentru eventuale relansări a terapiei.
      O şedinţă de terapie cognitiv-comportamentală este formată din următorii paşi:
1. Primirea clientului
2. Trecerea în revistă a sarcinilor temă
3. Travaliul terapeutic precis
4. Propunerea de sarcini
5. Stabilirea următoarei şedinţe

Bibliografie