Hipnoza Ericksoniana

      Părintele unui altfel de tip de hipnoză, Milton Hyland Erickson, a ieșit în evidență datorită faptului că a adus dovezi privind influențarea minții inconștiente ca factor creativ și generator de soluții.
      Hipnoza Ericksoniană este diferită de hipnoza clasică utilizând în cadrul terapiei particularitățile clientului (credințe, istoria personală, expresii etc.) lăsând subconștientului, clar separat de mintea constientă, șansa de a utiliza propriile percepții, interese, reacții și învățăminte, pentru a crea și genera soluții, cel mai adesea pozitive.
       Hipnoza clasică este autoritară și directă provocând uneori clientului activarea unor mecanisme de rezistență care îngreunează procesul hipnotic. La Erickson, schimbarea majoră este oferită de o flexibilitate și permisivitate crescută, adaptându-se clientului. Dacă în hipnoza clasică se aude la început :"intri în transă", de la Ericksonian se auzea: "poti învăța în mod confortabil să intri în transă". Clientul poate să accepte transa ca pe o oportunitate, într-o stare semiconștientă, acceptând sau refuzând sugestiile care apar în timpul procesului terapeutic. Liberul arbitru al clientului acționează pozitiv asupra transformării, acceptând responsabilitatea schimbării.
      Hipnoza Ericksoniană se desfășoară pe tot parcursul conversației, conversației care privită din afară nu prezintă elemente care să indice un act hipnotic.
      Erickon afirmă că mintea conștientă nu poate să instruiască mintea subconștientă, sugestiile autoritare ale hipnozei clasice întâmpinând de multe ori mecanisme de rezistență puternice. Mintea subconștientă reacționează la oportunități, metafore, simboluri și contradicții. Sugestiile hipnotice efective trebuie formulate într-o formă vagă similară unei schițe, clientul construind pe aceasta schiță cu ajutorul convingeri subconștiente - chiar dacă clienții nu percep în mod conștient ceea ce se întâmplă.
      Un hipnoterapeut experimentat, pregăteste aceste schițe ale soluțiilor astfel încât acestea să se adrese  clientului și nevoilor sale iar clientul să reacționeze în modul așteptat de terapeut. Putem da ca exemplu autoritarul "vei renunța la fumat" care la nivel subconștient va reacționa mai puțin decât liberul arbitru al expreziei pozitive ,,ai resursele să te lași de fumat,,. În primul caz avem o intervenție autoritară care poate să provoace clientului o reacție de refuz în urma activării unui mecanism de rezistență care ține de relația cu autoritatea, pe când în al doilea caz avem o evaluare pozitivă a individului și canalizarea responsabilității și a deciziei către acesta.

Bibliografie