Francoise Dolto – Femininul, Opere 6

Faptul de a-și alăpta ea însăși copilul este fundamental. În timp ce își alimentează copilul, este necesar ca mama șă-i vorbească permanent acestuia, oferindu-i o ”baie de cuvinte”. O mamă care pune biberonul între perne și pleacă nu este o mamă bună o dată cu laptele înghițit, sugarul ”înghite” și tavanul, adică neantul care este ceva lipsit de viață.

Francoise Dolto – Femininul, Opere 6